ಮಕ್ಕಳ ಆಟವೋ… ಸಂವಹನದ ಪಾಠವೋ…


ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನದಿ, ಅಗರ್ತ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ನದಿ, ‘ಅವಲಕ್ಕಿ ಪವಲಕ್ಕಿ ಕಾಂಚಣ, ಮಿಣ ಮಿಣ, ಡಾಂ ಡೂ, ಕೊಂಯ್ ಕೊಟಾರ್ ‘ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ… ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ “ಪಿಜ್ಜಾ ಲೈಕ್ ಫಿಜ್ಜಾ, ಪಿಜ್ಜಾ ಮೈ ಫೇವರೇಟ್ ಅಂತ…’ ಅಂತ ಮಧ್ಯೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಳು.
‘ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಧ್ಯೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಏಕೆ’ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ..’ಅವಲಕ್ಕಿ- ಪವಲಕ್ಕಿಯ’ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಷನ್ ಅಪ್ಪಾ ಇದು.. ಎಂದು ಸಮರ್ಥನೆ ಕೊಟ್ಟಳು !
ಆಟ ಮುಂದುವರಿಯುತು..
ಕೈ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತ ಅಂತ ಆಟ ಶುರು ಮಾಡಿದಳು ನದಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಗರ್ತ ‘ಕೈ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆ ಇವೆ ನೋಡೇ..’ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮಡಿಸಿದ್ದ ಕೈಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ. ಆದರೂ ಅವರ ಅಕ್ಕ ಅವನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ, ನೋಡು “ಕೈ ಎಲ್ಲ ಸಂತೆಗೆ ಹೋಯ್ತು” ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಎಂದಳು. ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೋ ಅವನು ಸಮ್ಮತಿಸಿದ.
ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಂತೆಯಿಂದ ಏನ್ ತಂತು ?’ ಅಂತ ಕೇಳಿದಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಮಗಳು ‘ಸ್ವಗತ ‘ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ತಂತು’ ಎಂದಳು.
‘ಹೋಗ್ಲಿ, ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ಏನ್ಮಾಡದೇ’ ಅಂತ ಕೇಳಿದಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಗರ್ತ ಥಟ್ಟನೆ ‘ತಿಂದೆ ಕಣೇ’ ಅಂತ ಕೂಗಿದ.
ಸರಿ, ಸಿಪ್ಪೆ ಏನ್ಮಾಡಿದೆಯೋ ಅಗರ್ತ ಎಂದಳು? ‘ಏನ್ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಡಸ್ಟ್ ಬಿನ್ ಗೆ ಹಾಕ್ದೆ’ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ.
ಇಲ್ಲಿ ನದಿಗೆ ಈ ಆಟದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ತಪ್ಪಿತು. ಅಯ್ಯೋ ಬಾಗಿಲು ಹಿಂದೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲವಾ ? ಇವನು ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಜಗಳಮಾಡಿದಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಗರ್ತ ಒಪ್ಪಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಸರಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ಮಾಡಿದೆ ? ‘ಅಂತ ಕೇಳಿದಳು..
ಡಸ್ಟ್ ಬಿನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಸದವನಿಗೆ ಹಾಕ್ದೆ…’ ಎಂದ ಅಗರ್ತ.
ನದಿಗೆ, ಈ ಆಟದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು, ತಿಪ್ಪೆ, ಗೊಬ್ಬರ, ಬತ್ತ, ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅಗರ್ತನಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಯೇ ಗೊತ್ತು !
ಮಕ್ಕಳ ಈ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ನನಗನ್ನಿಸಿತು, ‘ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕಾದದ್ದು, ಕಲಿಯಬೇಕಾದದ್ದು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ’ ಎಂದು.

ನಾವು ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಟದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು, ಸಿಪ್ಪೆ, ಗೊಬ್ಬರ, ಬೂದಿ, ಗಿಡ, ಮರ.. ಹೀಗೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಳಗಿನ ಋತುಚಕ್ರವೇ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕವೇ ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ದಿ ಶಕ್ತಿ, ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ನಿಜವಾದ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು..!
ನಮ್ ರೈಮಿಂಗ್ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ?
ಕೈಯೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ?
ಸಂತೆಗೆ ಹೋಯ್ತು
ಸಂತೆಯಿಂದ ಏನ್ ತಂತು ?
ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ತಂತು.
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಏನ್ಮಾಡ್ದೆ ?
ಸುಲಿದು ತಿಂದೆ
ಸಿಪ್ಪೆ ಏನ್ಮಾಡ್ದೆ ?
ಕದಿನಿಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ದೆ (ಬಾಗಿಲು ಹಿಂದಕ್ಕೆ)
ಕದ ಏನ್ ಕೊಡ್ತು ?
ಚೆಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತು .
ಚೆಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ?
ಒಲೆಗೆ ಹಾಕ್ದೆ.
ಒಲೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತು ?
ಬೂದಿ ಕೊಡ್ತು
ಬೂದಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ?
ತಿಪ್ಪೆಗೆ ಹಾಕ್ದೆ .
ತಿಪ್ಪೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತು ?
ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡ್ತು.
ಗೊಬ್ಬರ ಏನ್ಮಾಡ್ದೆ?
ಗದ್ದೆಗೆ ಹಾಕ್ದೆ.
ಗದ್ದೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತು ?
ಭತ್ತ ಕೊಡ್ತು
ಭತ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ?
ಅಕ್ಕಿ ಮಾಡ್ದೆ
ಅಕ್ಕಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತು ?
ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತು
ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ?
ತಿಂದೆ…

Published by

ಗಾಣಧಾಳು ಶ್ರೀಕಂಠ

ಹುಟ್ಟೂರು ಗಾಣಧಾಳು. ಓದಿದ್ದು ತಿಪಟೂರು. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬೆಂಗಳೂರು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರರ್ತ, ಆಸಕ್ತಿ ಕೃಷಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಬಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ. ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ, ಪುಟ ವಿನ್ಯಾಸ, ಪ್ರವಾಸ ಹವ್ಯಾಸ. ರಮಾ ಬಾಳಸಂಗಾತಿ. ಆಕೆಯೂ ಹವ್ಯಾಸಿ ಬರಹಗಾರ್ತಿ. ಸ್ಪೈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ವರ್ಷ ಸಹಾಯಕ ಸಂಪಾದಕಿ (ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್) ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಉದ್ಘೋಷಕಿ, ಮಗಳು ನದಿ ನನ್ನ ಬದುಕು, ಮಗ ಅಗರ್ತ, ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ. ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ತಂದೆ ಗಾಣಧಾಳು ರಾಮಣ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವರ್ಗವಾದ ಕಡೆ ವಾಸ್ತವ್ಯ. ಸದ್ಯ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾಸ. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ. ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಲೇಖನ ಬರೆಯುವ ಹವ್ಯಾಸ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಗತಿ, ಉದಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅರೆಕಾಲಿಕ ವರದಿಗಾರನಾಗಿ ಸೇವೆ. ೧೯೯೬ರಿಂದ ತಿಪಟೂರಿನ ಬೈಫ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಗಾರನಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭ. ಕ್ರಮೇಣ, ಅದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾಶನದ ಸಿರಿಸಮೃದ್ಧಿ ಕೃಷಿ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ ಸಂಪಾದಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ. ೨೦೦೨ರಿಂದ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ ಸಂಪಾದಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಆರಂಭ. ೨೦೦೪ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕೃಷಿ ವಿಜಯ ಪುರವಣಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. ೨೦೦೬ರಿಂದ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ. ಪ್ರಕಟಿತ ಕೃತಿಗಳು : ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ನಾಟಿ ಬೀಜಗಳ ಪರಂಪರೆ ಕುರಿತ ಸರಣಿಯ ಅಕ್ಷರ ರೂಪದ ಕೃತಿ ‘ಬೀಜಸಂಪದ’ . ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕರ ಯಶೋಗಾಥೆಯ ಕೃತಿ ‘ಸಾವಯವ ಚಿತ್ತಾರ’, ‘ವೆಲ್ವೆಟ್ ಬೀನ್ಸ್ -ನೆಲಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಳ್ಳಿ’, ‘ಸ್ಲೋಫುಡ್- ಸುಭೋಜನಾ ಸಾವಧಾನ’, ‘ದೇಸಿ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳು’, ‘ನೆಲಮೂಲ ಕೃಷಿಜ್ಞಾನ- ಮಲೆನಾಡ ದೇಸಿ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು’, ‘ ಹಸಿರು ಹಾದಿ’, ‘ಅಜೋಲಾ-ಮೇವಿಗೂ ಸೈ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೂ ಜೈ’, ‘ಸುಸ್ಥಿರ ತೋಟ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ’ ಹಾಗೂ ‘ಹೊನ್ನಾರು - ಪರಿಸರ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಿಂತನೆ’ ಕುರಿತ ಕೃತಿಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ೨೦೦೬ರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ‘ಕೆರೆ ಆಪೋಷಣ ಪುರಾಣ’ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ‘ಚರಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’. ಇದೇ ವರ್ಷ ಧಾರವಾಡದ ಕೃಷಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ‘ವೆಲ್ವೆಟ್ ಬೀನ್ಸ್’ ಲೇಖನಕ್ಕಾಗಿ ‘ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ತಮ ಕೃಷಿ ಬರಹಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’. ‘ದೇಸಿ ಭತ್ತ ಭ್ರಹ್ಮ ನಟವರಸಾರಂಗಿ’ ಲೇಖನಕ್ಕಾಗಿ ೨೦೦೯ರಲ್ಲಿ ಮುರುಘಾಶ್ರೀ - ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ೨೦೧೦-೧೧ನೇ ಸಾಲಿನ ‘ಉತ್ತಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೇಖಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಬೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಚಿತ್ತಾರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಆಯ್ಕೆ. ೨೦೧೧ರಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್(ಸಿಎಸ್ಇ) ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ‘ಜಲಮೂಲಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ’ ೧೨ನೇ ಸಿಎಸ್ಇ ಫೆಲೋಷಿಪ್ ಗೌರವ. ೨೦೧೨ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದಿಂದ ‘ಯಜಮಾನ್ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ೨೦೧೧ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ‘ಬೆಂಗಳೂರು ನಿರ್ಮಾತೃ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಗಣನೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ‘೨೦೧೪ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ‘ಪರಿಸರ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ : ಕೃಷಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ೨೦೧೩ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಯಾನ್ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋಗೆ ಪ್ರವಾಸ. ಭಾರತದ ಚಂಡಿಗಡ, ಒರಿಸ್ಸಾ, ಬಿಹಾರ, ಆಂಧ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೃಷಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s